Hotel Location

Its location makes an ideal base for visitors to the Midlands. Only 1 1/4 miles from the city centre. Ideal location for visitors to the I.C.C., N.E.C, National Indoor Arena, Birmingham and Aston Universities. Excellent public transport to and from the City with its bustling nightlife, theaters and cultural attractions. Located on at the heart of Birmingham Hagley Road our hotel has excellent public transport links to other parts of the city.
 
 
Near M5 Motorway
The Woodlands Hotel is conveniently located 3 minutes from M5 motorway.
 
 
Near Broad Street
Broad Street in Birmingham is famous for extravagant night life venues and party style. The Woodlands Hotel is located only 5 minutes from the action and on the main road that leads to Broad Street. We welcome visitors who have come to Birmingham to experience all the charms that Birmingham nightlife has to offer.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Woodlands Hotel,
379-381 Hagley Road,
Edgebaston,
Birmingham,
B17 8DL,
United Kingdom

Điện Thoại

0121 420 2341

Email

thewoodlandshoteluk@outlook.com

Gọi Chúng Tôi

0121 420 2341

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách